Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rentel Oy
Y-tunnus: 3012152-4
Eerikinkatu 43 C 54, 00180 HELSINKI
Puh: +358400637916
S-posti: asiakaspalvelu@rentel.fi

Tietosuojaan liittyvissä asioissa ole yhteydessä ylläolevaan sähköpostiin.

Henkilötietojen käytön tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Vuokraaminen

Henkilötietojen käyttötarkoitus on yhteydenpito vuokralaisehdokkaisiin sekä nykyisiin vuokralaisiin asumiseen ja vuokraamiseen liittyvissä asioissa.

Virtuaalisisustus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on yhteydenpito ja laskutus virtuaalisisustus asiakkaisiin virtuaalisisustukseen liittyvissä asioissa.

Henkilötietojen lähteet

Käsiteltävät henkilötiedot kerätään seuraavista lähteistä:

Vuokraus

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Luottotiedot Bisnode-palvelusta
 • Todistus ulosottorekisteristä

Virtuaalisisustus

 • Rekisteröidyltä itseltään

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään henkilötietoja vain tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Rekisteröidyistä kerättävät tiedot:

Vuokraus

 • etunimi
 • sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • syy muutolle
 • muuttopäivämäärä
 • tupakointi
 • lemmikit
 • vuokranmaksukyky
 • lisätietoja itsestään
 • tiedot luottotiedoista

Virtuaalisisustus

 • etunimi
 • sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • osoite
 • postinumero
 • kaupunki
 • yrityksen nimi
 • y-tunnus

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilöstömme käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

Saatamme käyttää alihankkijana esimerkiksi vuokravälityspalveluita joille tarvittaessa luovutamme henkilötietoja asunnon vuokraukseen liittyvissä asioissa. Nämä alihankkijat toimivat sopimussuhteessa meihin ja he saavat käyttää henkilötietoja vain meidän hyväksemme eivätkä luovuttaa henkilötietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä tai luovuteta EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja jostain syystä kuitenkin siirretään, siirrossa noudatetaan Euroopan Unionin laatiman tietosuojan mallilausekkeita.

Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Tämä siksi koska tietoja käsitellään sähköisessä muodossa ja useat tiedon tallennukseen ja käsittelyyn käyttämämme palveluntarjoajat voivat sijaita EU:n ulkopuolella olevissa maissa kuten Yhdysvalloissa. Ennen uuden tiedon tallennukseen ja käsittelyyn erikoistunutta palveluntarjoajan käyttöönottoa tarkistamme, että henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle tapahtuu käyttämällä tietosuojalainsäädännön edellyttämiä riittäviä keinoja. Ensisijaisia vaihtoehtoja ovat

 1. siirto EU:n komission hyväksymän riittävän tietosuojan maahan
 2. tietojen siirto EU-US Privacy Shield -sertifioituun yritykseen (Yhdysvalloissa sijaitsevat siirronsaajat)
 3. EU:n mallilausekkeiden käyttäminen.

Tietojen säilytysaika

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista sen käyttötarkoitukselle. Poistamme henkilötiedot, joista ei ole tullut rekisterinpitäjän asiakasta/vuokralaista 3 vuoden ajan jälkeen. Lainsäädäntö voi velvoittaa säilyttämään henkilötietoja pidempään.

Profilointi

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia.

Teemme manuaalista profilointia, jossa käymme läpi rekisteröityneen antamia tietoja. Näin voimme tarjota rekisteröityneelle sopivan vuokra-asunnon.

Käytämme myös automaattista profilointia, jossa kerätään tietoja mm. rekisteröityneen päätelaitteen ominaisuuksia kuten resoluutio tai käyttömaa. Lisätietoa automaattisesta tietojen keräämisestä ja sen vastustamisoikeudesta löytyy alempaa otsikosta Evästeet.

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikki pyynnöt koskien rekisteröidyn oikeuksiin tehdään tekemällä pyyntö rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@rentel.fi

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröidyn tietoja käsitellään, rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle kopio käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
 • Käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.

Kieltoon on kuitenkin poikkeuksia

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen rekisterinpitäjälle itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Evästeet

Käytämme palvelussa evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi ja käyttäytymisen analysointiin. Emme saa evästeiden avulla yksilöiviä henkilötietoja kuten käyttäjän nimeä, sähköpostia tai puhelinnumeroa.

Evästeiden avulla keräämme mm. seuraavia tietoja:

 • vierailun ajankohta, toistuvuus ja kesto
 • selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä
 • IP-osoite
 • näytön resoluutio
 • selaimen tiedot
 • sijainti

Käytämme kolmansien osapuolien tarjoamia analytiikkatyökaluja, jotka tarjoavat omat evästeet, joiden sisältöön Rentel ei voi vaikuttaa.

Rentel käyttää seuraavia kolmansien osapuolien analytiikkatyökaluja:

 • Google Analytics
 • Bugsnag
 • HubSpot

Käyttäjät voivat estää rentel.fi evästeet evästeasetuksista, jotka löytyvät sivuston alareunasta.

Valituksen tekeminen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.